wydawnictwopuls Postep

Świętokrzyski Park Narodowy

W Górach Świętokrzyskich znajduje się jeden z najpiękniejszych parków narodowych. Jest to zarazem jeden z najstarszych parków, bowiem został utworzony w 1950 roku. Znaczną część jego powierzchni zajmują lasy. Można w nich spotkać chociażby sosny, buki czy jodły. Warunki panujące w Świętokrzyskim Parku Narodowym wydają się być idealne dla rozwoju roślin naczyniowych. Wyróżniono kilkaset przedstawicieli tego gatunki. Wiele z nich znajduje się pod ścisłą ochroną. Świat roślin reprezentowany jest również przez mchy, porosty czy glony.

Do rzadkich gatunków, które objęte są ochroną, zalicza się cis, bluszcz bądź paprocie. Fauna reprezentowana jest głównie przez zwierzęta leśne. Dużo jest również gryzoni. Dość różnorodna jest również grupa ssaków. Wśród nich dominują łasice, łosie, bobry czy dziki. W Świętokrzyskim Parku Narodowym znajdziemy również liczne gatunki nietoperzy. Na terenie parku znajdują się również zabytki architektoniczne. Do nich zalicza się chociażby zespół klasztorny w Świętym Krzyżu.

hotel w sędziszowie