wydawnictwopuls Postep

Ubezpieczenie dla wstępnych

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega nie tylko osoba, która jest zgłaszana przez podmiot, który będzie płacił składki, ale również członkowie rodziny tej osoby.

Kto wedle przepisów prawnych ma więc prawo do świadczenia bezpłatnej opieki zdrowotnej? Oczywiście małżonkowie, mąż albo żona, a także osoby spokrewnione w linii prostej, tak zwani „wstępni”, ale pod warunkiem, że pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.

I tak wedle przepisów prawnych, rodzice mogą zgłosić swoje dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego i z tego samego tytułu dziadkowie mogą zgłosić wnuki, jeśli rodzice dzieci nie mają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.

www.pixel-reklamy.pl

Członkowie rodziny mają prawo do uzbezpieczenia zdrowotnego na tych samym zasadach, co ubezpieczony.

I tym samym, jeśli ubezpieczony straci to prawo, to wówczas członkowie rodziny również go tracą.

Dzieje się, gdy ubezpieczony traci pracę, albo prawo do pobierania renty, wówczas może mu przysługiwać prawo do ubezpieczenia zdrowotnego ze względu na status bezrobotnego.

https://www.dnb.com/pl-pl/wiedza/newsy-artykuly/analiza-finansowa-przedsiebiorstwa-analiza-ryzyka/