wydawnictwopuls Postep

Turystyka kwalifikowana

Większość dziedzin turystyki jest na tyle szerokie, że trudno dokładnie określić, co może mieścić się w ich zakresie, a co już nie.

Definiowanie często wymaga wzięcia pod uwagę indywidualnych upodobań, więc jest niemal niemożliwe do wykonania.

Inaczej jest jednak w przypadku turystyki kwalifikowanej.

Pomimo to, to właśnie określenie kryje pod sobą wiele aktywności.

Nazwa turystyki kwalifikowanej w najogólniejszym ujęciu wywodzi się stąd, że jej uprawianie wymaga posiadania odpowiednich uprawnień czy umiejętności.

www.cyforwypolsat.pl

Zaliczymy tu więc wyprawy w góry oraz dłuższe wędrówki po nizinach, a także wycieczki rowerowe.

W zakres turystyki kwalifikowanej wejdą również sytuacje, w których poruszamy się specyficznymi, często wymagającymi pewnych umiejętności środkami transportu: żeglujemy, spływamy kajakiem, jeździmy motocyklem czy na nartach.

Osoby, które z pasją oddają się określonemu rodzajowi aktywności, bardzo mocno wpływają na jego rozpowszechnianie.

W ten sposób znacząco przyczyniają się do rozwijania się określonych typów turystyki, a co za tym idzie – urozmaicaniu środowiska, które ma sprzyjać uprawianiu każdego z wyżej wspomnianych rodzajów turystyki.