wydawnictwopuls Postep

Pieniński Park Narodowy

Pieniński Park Narodowy jest najmniejszy ze wszystkich parków narodowych. Jego powierzchnia wynosi bowiem niecałe 2500 hektarów. Park ten rozpoczął swoją działalność w połowie lat 50-tych XX wieku. Największa powierzchnia parku przypada na lasy. Pozostałą część obszaru zajmują grunty rolne, wody czy nieużytki. Krajobraz Pienińskiego Parku Narodowego jest bardzo urozmaicony. Na jego obszarze występują m.in. skały czy wąwozy. Wśród gatunków roślin leśnych dominuje jodła.

Występują również świerk srebrny, jesiony oraz wiązy. Przykładem flory są także reliktowe gatunki sosny. Pomimo niewielkiego obszaru, na terenie parku występuje niemal tysiąc gatunków roślin naczyniowych. Duża różnorodność dotyczy także fauny. W Pienińskim Parku Narodowym znajduje się kilkadziesiąt gatunków ssaków i ptaków. W mniejszej ilości występują płazy oraz ryby. Park jest udostępniany dla turystów. Szlaki turystyczne posiadają kilkadziesiąt kilometrów długości. Turyści mogą skorzystać z licznych atrakcji, jak np. spływy.

www.timberlog.pl