wydawnictwopuls Postep

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy został założony w 1956 roku. Początkowo jego powierzchnia wynosiła ok. 1500 hektarów.

Obecnie Ojcowski Park Narodowy zajmuje powierzchnię ponad 2000 hektarów. Park ten znajduje się w województwie małopolskim. Największą liczebność flory parku stanowią gatunki środkowoeuropejskie.

Występują również przedstawiciele gatunków północnoeuropejskich oraz azjatyckich. W parku tym znajduje się także kilkaset gatunków kserotermicznych. Fauna parku reprezentowana jest głównie przez nietoperze.

Szacuje się, że stanowią one najliczniejszą grupę zwierząt. Można je napotkać przeważnie w jaskiniach, które posiadają dogodny dla nich klimat. Poza nietoperzami w Ojcowskim Parku Narodowym występują także bardziej pospolite gatunki zwierząt.

Są to m.in. dziki, sarny, lisy.

Mniej powszechne są borsuki czy gronostaje. Spośród ptaków wyróżnia się kilkaset gatunków. Najwięcej przedstawicieli występuje wśród ptaków lęgowych.

W parku tym występuje również różnorodna grupa owadów.

spływy kajakowe piława www.rallycross-news.pl