wydawnictwopuls Postep

Obowiązkowe a dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Osoby, które podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego to między innymi pracownicy, emeryci, renciści, bezrobotni, dzieci i studenci. Te zaś osoby, które takim obowiązkiem z różnych przyczyn nie są objęte mogą zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego dobrowolnie.

Zgłoszenia można dokonać w odpowiednim dla naszego miejsca zamieszkania oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Przy zgłoszeniu wystarczy posiadać dokument tożsamości i dokument, który potwierdzi na jakich zasadach byliśmy ubezpieczeni do tej pory.

Dodatkowo należy wypełnić stosowny wniosek i podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, której treścią będzie właśnie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Zastanawiasz się jednak nad tym, co zrobić w sytuacji gdy kiedyś byłeś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, ale w pewnym momencie nastąpiła przerwa w opłacaniu składek zdrowotnych albo może w ogóle nie byłeś ubezpieczony? Wówczas zapewne będziesz musiał uiścić dodatkową opłatę na konto Narodowego Funduszu Zdrowia.

BANK ZACHODNI WBK https://unhuman.pl/firm-pol-1387377561-Lando-Footwear.html