wydawnictwopuls Postep

Nieubezpieczony rodzic, ubezpieczone dziecko…

Może zdarzyć się taka sytuacja, gdy rodzice nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, ani obowiązkowego ani dobrowolnego, ale dziecko mimo to ma prawo do świadczeń. Kto jednak zapłaci za to, że dziecko skorzystało z pomocy lekarza, przebywało w szpitalu czy potrzebowało konsultacji w poradni specjalistycznej, skoro rodziców nie stać na to, by pokryć koszty leczenia dziecka prywatnie? Zgodnie z przepisami prawa polskiego leczenie dzieci nieubezpieczonych rodziców finansowane jest z budżetu państwa. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku pod pojęciem „dziecko” rozumie się osobę, która nie ukończyła osiemnastego roku życia.

www.delfinalia.eu

Istnieje jednak warunek, że dziecko musi posiadać obywatelstwo polskie. Warto pamiętać także, że jeśli jesteś ubezpieczony, a urodziło Ci się dziecko, jesteś zobowiązany w ciągu 7 dni od jego narodzin zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego, Jest to ustawowy obowiązek każdego rodzica. Warto zadbać o to, bo nie ma nic cenniejszego niż zdrowie naszego potomstwa.

ile kosztuje sprawdzenie firmy? https://multitax24.pl/