wydawnictwopuls Postep

Gorczański Park Narodowy

W województwie małopolskim znajduje się Gorczański Park Narodowy, który został utworzony w 1981 roku. Jego łączna powierzchnia wynosi ponad 7000 hektarów. Ponad połowę powierzchni stanowią obszary leśne. Pozostała część przypada głównie na grunty rolne oraz wody. Pod ścisłą ochroną znajduje się ok. 40% obszaru parku. W Gorczańskim Parku Narodowym występuje piętrowy układ drzewostanów. Wyróżnia się przewagę drzew iglastych, przy czym największą ilość stanowi świerk pospolity sprzedaż.

Wiele z tych drzew liczy nawet ponad sto lat. W okresie wiosenno-letnim poszczególne obszary parku pokryte są przez podbiałka alpejskiego czy urdzika karpackiego. Zwierzęta reprezentowane są głównie przez większe drapieżniki. Do jednych z najbardziej charakterystycznych zwierząt Gorczańskiego Parku Narodowego zaliczają się wilki oraz rysie. Równie powszechne są poszczególne gatunki zwierząt kopytnych, jak np. jelenie czy sarny. W lasach parku spotkać można także rzadkie gatunki. Przykładem może być chociażby bocian czarny czy dzięcioł trójpalczasty.

tanie latanie katowice