wydawnictwopuls Postep

Czemu służy Park Narodowy?

Rezerwaty są dosyć powszechną, choć niezbyt precyzyjnie określoną formą ochrony przyrody. Pod ich opieką może znaleźć się niemal wszystko.

Tymczasem na całym świecie istnieje forma ochrony przyrody, która jest znacznie bardziej restrykcyjna. Mowa tu o tworzeniu Parków Narodowych, które mają za zadanie chronienie miejsc, w których doskonale czują się wyjątkowe gatunki czy okazy.

Na terenie Polski funkcjonują dwadzieścia trzy tego typu jednostki, rozrzucone po całym kraju. Można powiedzieć, że każdy z nich troszczy się o inne zwierzęta czy rośliny.

Obiekt, który sprawia, że dane miejsce zasługuje na miano Parku Narodowego, zwykle staje się jego symbolem. Łatwo można zorientować się, co ma znaczenie na danym obszarze, gdyż takie zwierzę lub roślina przeważnie ma swoje miejsce na godle Parku.

Na terenie Parku Narodowego zawsze ograniczona jest możliwość osiedlania się lub prowadzenia działalności gospodarczej. Różnie jednak przedstawia się sytuacja dostępności dla turystów.

Indywidualnie rozstrzyga się, czy zwiedzający mogą mieć dostęp do całego chronionego terenu, czy tylko do jego fragmentów.

www.kolegiatatum.pl